ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงค้าไม้หน่ำหลี

NUMLEE TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000524
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 72/15 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น