ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองพาณิชย์

C. THONG PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000460
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
5/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 447-451 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ