ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ่งฮงหลี

HENG HONG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003308
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2499 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/12/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 ตรอกโรงน้ำแข็ง ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว