ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาวายเฟอร์นิเจอร์

HAWALL FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาวายเฟอร์นิเจอร์ (ID: 0103499003162) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 426-430 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499003162
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2499 พ.ศ.
(67 ปี 8 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง