ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำวานิช

NAM VANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499003146
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18 ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก