ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ช.เต็ก

C.H. TECKLTD PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ช.เต็ก (ID: 0103499003111) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/11/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 161 ถนนพระราม 4 แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499003111
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/11/2499 พ.ศ.
(67 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง