ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาภัณฑ์พาณิชย์อิมปอร์ต

NANA PAN PANICH IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002999
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 4-6 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45401 การขายจักรยานยนต์