ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยภาพยนตร์

SAHATHAI CINEMA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002981
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/10/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 38 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59111 กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์