ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรยานการค้า

GUANG SEND HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002921
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 469 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45401 การขายจักรยานยนต์