ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิ่งเซ้ง

SING SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002867
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
20/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 252 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า