ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะไทยยืนยงเทรดดิ้ง

UNITED THAI YONG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002832
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
17/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 510,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 183/3 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น