ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดก่อสร้าง

MENG HUAT CONTRACTOR LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดก่อสร้าง (ID: 0103499002778) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/9/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 54 ซอยทิพย์วารี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 120,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499002778
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/9/2499 พ.ศ.
(67 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
13/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
120,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง