ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพเคหะภัณฑ์

BANGKOK FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002743
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28,30,32 ถนนเดโช แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน