ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมารีนอินดัสตรีส์

THAI MARINE INDUSTRIED LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002565
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2499 พ.ศ. (68 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
23/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 39/7 ถนนราชดำเนินใน แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ