ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปเฟอร์นิเจอร์

THE ARTS FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002549
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 270 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน