ห้างหุ้นส่วนจำกัด บินสันเทรดดิ้ง

MINSON TRADING LTD. PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002492
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 484 ถนนสี่พระยา (หลังวัดแก้ว) แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น