ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหศิลป์ภาพยนต์

UNITED ARTIST LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002387
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/3/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 69 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11011 การผลิตสุรากลั่น