ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วไพฑูรย์

KEOW PHAI TOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002239
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2499 พ.ศ. (68 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/1/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 198 ถนนสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว