ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชไทยพาณิชย์

THAI PRODUCTS TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002123
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/12/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/12/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 564 ตรอกไกร ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง