ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพลส์เฟอร์นิเจอร์

PALS FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001984
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 264 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน