ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธากรการพิมพ์

NITHAKORN PRINTING PRESS LIMITED PARINERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001925
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 190,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34 ถนนจักรเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น