ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮึงยู้ล้ง

HUENG YOO LONG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮึงยู้ล้ง (ID: 0103499001917) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/10/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 502 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499001917
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/10/2499 พ.ศ.
(67 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
29/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง