ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการสาธรใต้

SATHORN SOUTH SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการสาธรใต้ (ID: 0103499001887) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/10/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 273 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499001887
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/10/2499 พ.ศ.
(67 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง