ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ่งเฮง

HAH SENG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001861
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/10/2499 พ.ศ. (67 ปี 7 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 240 ปากคลองตลาด ถนนอัษฎางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม