ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานลูกกวาดเทสตี้

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001836
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 95/9 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10739 การผลิตลูกกวาดและขนมอื่นๆ ที่ทำจากน้ำตาล ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น