ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยันศรีเซอร์วิส

YANSRI SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001780
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 109 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม