ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยแมชชินเนอรี่

SAHA THAI MACHINER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001755
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 124-130 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น