ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยโรจน์

CHAIROJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001739
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1422-1424 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47523 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์