ห้างหุ้นส่วนจำกัด ติ่งเซี้ยงล้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001721
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2226 ก/1 ตรอกจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10414 การผลิตน้ำมันมะพร้าว