ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮับโหมวเฮง

HUB MOW HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001674
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/9/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 153/3-4-5-6 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น