ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียนตร์วัฒนา

SRIYONT WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001551
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 149 ถนนตรีเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ