ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยวเอี่ยมเส็ง

LEW IAM SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001488
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 420,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 ถนนหลวง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์