ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอี่ยมฮวด

THAI IAM HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001461
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 12 ตรอกกลันตัน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน