ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยเอ็นยิเนียริ่งค์

ROY ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001429
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว