ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะกรุงเทพฯทรัสต์บริการ

THE UNION BANGKOK TRUST SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001399
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 628/1 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย