ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวแสงฟ้าซักแห้ง

NEW SKY LIGHT DRY CLEANING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001283
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 647 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96201 การบริการซักรีด (ยกเว้น โดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ)