ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจพันธุ์

MEDICAL PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001178
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 109 ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์