ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันเคียวเซียวจิ

SAN KYO TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001151
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
10/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 931/8 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45201 การบำรุงรักษาและการซ่อมระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์