ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร์พูนชัย

POONCHAI SAWMILL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001143
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 795 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น