ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติการโยธา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001119
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22 ตรอกสวนหลวง 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง