ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประเวทย์

P. PRAVET BRONZEWARE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ประเวทย์ (ID: 0103499001054) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/6/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 426/1 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตกุญแจและบานพับ มีทุนจดทะเบียน 120,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499001054
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/6/2499 พ.ศ.
(68 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
29/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
120,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
25932 การผลิตกุญแจและบานพับ

บริษัทที่คล้ายคลึง