ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเชงก์เซอร์วิส

S. CHENG SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001046
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 649 ถนนเยาวราช (ตรอกเก้าชิ้น) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง