ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรัตน์

SRIRATA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001003
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 283 ถนนท่ากสาด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม