ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วเฮงเชียง

HUA HENG CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000988
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59/8 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46432 การขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวีดิทัศน์ที่บันทึกข้อมูลแล้ว