ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกิจวัฒนา

SIAM COMMERCIAL DEVELOPEMENT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000970
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2499 พ.ศ. (68 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
18/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 94 ซอยพันธจิตร ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง