ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญกิจ

CHAROON KIT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญกิจ (ID: 0103499000953) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/6/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 214/1 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499000953
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/6/2499 พ.ศ.
(68 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง