ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานยางจินดา

CHINDA RUBBER FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000929
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2499 พ.ศ. (68 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
7/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4221 ฮ.ซอยวัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง