ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวอลโล่ เทรดดิ้ง

SWALLOW TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสวอลโล่ เทรดดิ้ง (ID: 0103499000872) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/6/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15/41 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 ซอยเกษตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499000872
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/6/2499 พ.ศ.
(68 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/6/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง