ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงย้อมด้ายตังอา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000775
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/5/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1449 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี