ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกไม้เพลิงไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499000767
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2499 พ.ศ. (68 ปี 1 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/4/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 72 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46699 การขายส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น